Cégbemutatás

Történet

1. A Corvinus Rt-t a Magyar Fejlesztési Bank, a Gazdasági Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. 1997-ben alapította 1 milliárd forintos alaptőkével a magyar vállalatok külföldi befektetéseinek elősegítésére.

2. A Corvinus alaptőkéje több lépcsőben – az MFB Zrt. kizárólagos tulajdon megteremtése mellett- került megemelésre. A Társaság jegyzett tőkéje 2007-re elérte a 15 Md Ft-ot.

A Társaság ebben az időszakban Magyarországon bejegyzett vállalkozások külföldre irányuló befektetéseihez nyújtott üzleti alapú finanszírozást tőkebefektetés, illetve bizonyos esetekben ehhez társuló tagi kölcsönnyújtás révén, 5-10 éves futamidőre.

3. A Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. tevékenysége 2007-2012 közötti években (2010. április 29-től 2012. február 28-ig Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. néven)

A Társaság a megszűnt Új Kézfogás Közalapítvány vagyonát 2007. április 23-tól kezelte, a Közalapítványi vagyon 2008. december 31-el beolvadt a Corvinus Támogatásközvetítő Zrt-be.

A Corvinus Zrt. tevékenysége 2009-2011. évek között kizárólag pályázatok kiírására és határon túli gazdasági támogatások kihelyezésére irányult. Vissza nem térítendő támogatásokat nyújtott határon túli, elsősorban magyar nemzetiségűek által lakott területek mikro- és középvállalkozásai, továbbá önkormányzatai, azok intézményei és társulásai számára.

4. A 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról, annak általános indoklása, valamint a végrehajtására kiadott 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet egyértelműsítette, hogy a határon túli támogatások vonatkozásában az átláthatatlanság és párhuzamosság megszűntetése a cél. A törvény megjelenését követően, a Társaság tulajdonosai döntöttek arról, hogy a Corvinus Zrt. által végzett támogatásközvetítői tevékenység átadásra kerül a Bethlen Gábor Alapnak. Az átadás tárgyára és időpontjára vonatkozóan jelent meg az 1500/2011.(XII.27.) számú Kormányhatározat, majd a 365/2011. (XII.30.) számú Kormányrendelet, amely kimondja, hogy 2012. április 1-től, a támogatásközvetítői tevékenység és a rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződések tekintetében a Bethlen Gábor Alap a Társaság jogutódjának tekintendő. A fenti rendelkezések szerint, a Corvinus Zrt. a teljes támogatási tevékenységét 2012. március 31-i fordulónappal a Bethlen Gábor Alapnak átadta.

5. Az 1500/2011.(XII.27.) Kormányhatározat 1.3 pontjának rendelkezése alapján, az átadást követően a Corvinus Zrt. a továbbiakban tőkebefektetési tevékenységet végez, elsősorban Közép- és Kelet-Európa területén. A tevékenységhez szükséges pénzügyi fedezetet a Corvinus Zrt. tulajdonosi köre biztosítja.

6. A Kormány az 1708/2014. (XII.4.) számú határozatával kijelölte a Corvinus Zrt-t a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. részvényei 100%-nak megvételére. A Társaság 2015. február 13-án írta alá a részvény adásvételi szerződést, amelynek értelmében a Budapest Bank Zrt. 100 százalékát megvásárolta a General Electric Capital Grouptól.   2015. február 13. napjától kezdve a Társaság főtevékenysége vagyonkezelés (holding) lett. A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter 18/2016. (VI.03.) sz. alapítói határozatával döntött arról, hogy a Magyar Állam közvetetten a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. útján részvény adásvétel keretében 15% mértékű befolyást biztosító részesedést szerezzen, az Erste Bank Zrt-ben. Az Erste Bank Zrt részvényei 2016. augusztus 11. napjától a Társaság tulajdonát képezik.