Cégalapítás Szlovákiában

Szlovákia az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő országa, a nyereséges kis- és középvállalkozások száma növekszik és a vásárlóerő tekintetében is folyamatos növekedés látható.

Szlovákia cégalapítás szempontjából kiemelkedően jó kondíciókkal rendelkezik a térségben, számtalan szempont támasztja alá, miért érdemes itt céget alapítani.

Szlovák cégalapítás előnyei:

 • Sokkal átláthatóbb a szlovák adórendszer, kisebb az adóteher.
 • A szlovák ÁFA- kulcs 20%.
 • Társasági adó 22%.
 • Helyi iparűzési adó Szlovákiában nincs.
 • Szlovák és magyar cég közötti számlázáskor nincs ÁFA, mert EU tagállamok között nem számláznak ÁFÁ-t.
 • Az északi határunkat átlépve 40-50 km-ig nyelvtudás nélkül építhetünk bármilyen üzletet.
 • Gépkocsi vásárlása és fenntartása olcsóbb, több költsége írható le, mint Magyarországon.
   • Gépjármű vásárlás esetén nem kell az üzembe helyezett gépjárművek után regisztrációs adót fizetni,
   • Nem kell a gépjármű teljesítményétől függő adót fizetni,
   • Nincs cégautóadó,
   • Ha a gépkocsi haszonjármű, visszaigényelhetjük a vásárlás ÁFA-értékét,
   • Kombi és terepjáró haszonjárműnek minősül,
   • Tankolásból visszaigényelhető az ÁFA,
   • A benzin Szlovákiában sokkal olcsóbb, mint Magyarországon,
   • A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás összege sokkal alacsonyabb, mint Magyarországon,
   • Szlovákiában lehetőség van a gépjármű-amortizáció figyelembevételére az üzemanyag-fogyasztást meghaladóan,
   • A gépjármű-karbantartás sokkal olcsóbb, mint Magyarországon,
   • A kiadások jóval nagyobb része vonható le az adóalapból mint Magyarországon,
 • Magyar rendszámú gépjármű költségei elszámolhatók a szlovák kft-ben.

Röviden megfogalmazva a vállalkozásokat nem kötik le a bonyolult adózás útvesztői, így jobban képesek koncentrálni a profitra és a vállalkozás fejlesztésére.

A szlovák cégalapítás nem elhanyagolható előnye továbbá, hogy:

 • A minimálbér Szlovákiában 2014.01.01-től 352 EUR
 • A minimálbér utáni járulékok havonta 171,07 EUR ami tartalmazza a munkáltató és az alkalmazott járulékát is.
 • Elfogadott a 4 órás foglalkoztatás.
 • Révkomáromban (Komárno) van elérhető magyar térerő.
 • Cégalapításhoz / sro – KFT vagy a.s. – RT / nem kell Szlovák állampolgárság, magyar állampolgár is lehet szlovák cég tulajdonosa illetve ügyvezetője.
 • Magyar állampolgárok korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel létesíthetnek vállalkozást az EU tagországai területén.

Szlovák cégalapítás folyamata

A szlovák Kft – az s.r.o.

Az s.r.o. a legelterjedtebb vállalkozási forma Szlovákiában. Minimum 5.000 Euro törzstőkével alapítható, viszont az összeget nem kell befizetni a bankba. Akárcsak a magyar Kft-k esetében, az s.r.o.-t is tulajdonosok és ügyvezetők alkotják, és a tulajdonosok nevezik ki vagy meneszthetik az ügyvezetőt. Az ügyvezető kizárólagos aláírási és döntési jogkörrel rendelkezik.

A szlovák Rt – az a.s.

A Részvénytársaság szlovák neve ’Akciova spolecnost’ (a.s.). Az ’a.s.’ vitathatatlan előnye az s.r.o.-val szemben a presztízse és az üzletrészek szabadabb mozgatásának lehetősége. Vezetéséhez szükség van minimum egy fős igazgatótanácsra és három fős felügyelő bizottságra. ’A.s.’ esetén a minimum törzstőke 25.000 Euro. A tekintélye viszont felülmúlhatatlan.

Szlovák Európai Részvénytársaság – SE

A kötetlen mozgatáson túl legnagyobb előnye, hogy a székhely egyszerűen átírható egy másik cégbe, és ezzel az illetősége is szabadon megváltoztatható.

Cégalapításhoz / sro – KFT vagy a.s. – RT / nem kell Szlovák állampolgárság , magyar állampolgár is lehet szlovák cég tulajdonosa illetve ügyvezetője.

Magyar állampolgárok korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel létesíthetnek vállalkozást az EU tagországai területén.

A cégalapítás Szlovákiában egyszerű és gyors.

Mire van szüksége, hogy Önnek céget tudjunk alapítani?

  • Alapító/k/ személyes adataira – lakcímkártya (1 személy is alakíthat Kft-t)
  • Az ügyvezető erkölcsi bizonyítványára
  • Cégnévre / a cégnév kiválasztását ellenőrizheti a www.orsk.sk weboldalon
  • Magyar jogi személynél 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatra
  • Székhely, ahová a cég be lesz jegyezve
  • Lakcím /engedélyköteles tevékenység esetén szükség van szlovák lakcímre
  • Kft esetében az alaptőke: 5 000 EUR
  • Külön engedélyhez kötött tevékenységek esetében, – szükség van bizonyítványra, végzettségre

A cégalapítás folyamata

 • Erkölcsi bizonyítvány hivatalos fordítatása
 • A cégalapításhoz szükséges iratok ügyvéd általi elkészítése
 • Az Alapító okirat vagy a Társasági szerződés hitelesítése
 • 2 aláírási címpéldány hitelesítése
 • 3 nyilatkozat az alaptőkéről
 • Alapító okiratnál szükséges egy nyilatkozat, (alapító tag nem több, mint két egyszemélyes Kft. alapító tagja), és annak hitelesítése
 • Vállalkozói engedély kiváltása
 • Cégbíróságon való bejegyzés

Mi a teendő, ha már van Cégjegyzékünk

 • A cég bejegyeztetése az adóhivatalban /30 nap/
 • Bankszámla nyitás (Szlovák bankok széles választéka áll rendelkezésre bankszámlanyitáshoz. A jogszabályok Szlovákiában is lehetővé teszik a bankszámlanyitást ügyvédi felhatalmazással.)
 • A székhely bérleti szerződésének elkészítése
 • könyvviteli szerződés aláírása (Mint minden Eu-tagállamban, a könyvvezetés szlovák ’s.r.o.’ esetében is kötelező. )
 • bélyegző, névjegykártya készítés