Szervezet

A Társaság szervezeti struktúrája

Megtekintés

A Társaság tulajdonosai, felettes, felügyeleti szerve

1. A Magyar Államot illető tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény alapján a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja.

2. Tulajdonosként a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2001. évi XX. törvény 2. sz. melléklete alapján:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041712

Ügyfélszolgálati iroda címe: 1051 Budapest, Nádor u. 31. (bejárat a Vértanúk tere felől)

Mozgáskorlátozott Ügyfeleinket kérjük, hogy a számukra rendszeresített csengővel (megközelítés a Vécsey utca felől) jelezzék, ha segítségre szorulnak.

Ügyfélszolgálati vezető: Sárváriné Feigl Ágnes

Ügyfélfogadási idő:

személyesen: hétfő-csütörtök 09.00-16.00, pénteken 09.00-13.00

telefonon: hétfő 08.00-20.00, kedd-csütörtök 09.00-16.00, péntek 09.00-13.00

Levelezési cím: MFB Zrt. Ügyfélszolgálata 1365 Budapest, Pf. 678.

Telefonszám: +361 428 1574, + 36 1 428 1306

E-mail: mfb@mfb.hu, ugyfelszolgalat@mfb.hu

3. Tulajdonosként a Regionális Fejlesztési Holding Zrt.:

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044294

Telefonszám: +361-600-650

Telefax: +361-600-6510

E-mail: rfh@rfh.hu

A Társaság tisztségviselői

Felügyelőbizottság

Dr. Kovács Mónika – FB elnök

Bayer Bálint – FB tag

Kerekes Márton – FB tag

A Társaság vezetői

dr. Balás-Piri László vezérigazgató

Vezető tisztségviselő elérhetősége

Telefon: +361-798-2670

Telefax: +361-7845652

E-mail: corvinus@corvinus.hu

Vezető munkatársai

Horváth Erika pénzügyi vezető

Dr. Kovács Alexandra jogtanácsos