Szervezet

A Társaság szervezeti struktúrája (közzétéve: 2021.02.10.)

Megtekintés

A Társaság kizárólagos tulajdonosa

A Magyar Államot illető tulajdonosi jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25) NVTNM rendelet alapján a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter gyakorolja.

székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.

A Társaság tisztségviselői

Felügyelőbizottság

dr. Láng Géza Károly – FB elnök

dr. Bánkuti Beáta – FB tag

dr. Gulyás Gergő – FB tag

A Társaság vezetői

dr. Koszmáli József vezérigazgató

Vezető tisztségviselő elérhetősége

Telefon: +361-798-2670

E-mail: corvinus@corvinus.hu

Vezető munkatársai

Kistakács Tünde gazdasági vezető

dr. Keresztes-Nagy Orsolya befektetési és vagyongazdálkodási vezető