Szervezet

A Társaság szervezeti struktúrája (közzétéve: 2021.02.10.)

Megtekintés

A Társaság tulajdonosai, felettes, felügyeleti szerve

1. A Magyar Államot illető tulajdonosi jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25) NVTNM rendelet alapján a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter gyakorolja

székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.

2. Tulajdonosként a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2001. évi XX. törvény 2. sz. melléklete alapján:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041712

Ügyfélszolgálati iroda címe: 1051 Budapest, Nádor u. 31. (bejárat a Vértanúk tere felől)

Mozgáskorlátozott Ügyfeleinket kérjük, hogy a számukra rendszeresített csengővel (megközelítés a Vécsey utca felől) jelezzék, ha segítségre szorulnak.

Ügyfélszolgálati vezető: Sárváriné Feigl Ágnes

Ügyfélfogadási idő:
személyesen: hétfő-csütörtök 09.00-16.00, pénteken 09.00-13.00
telefonon: hétfő 08.00-20.00, kedd-csütörtök 09.00-16.00, péntek 09.00-13.00

Levelezési cím: MFB Zrt. Ügyfélszolgálata 1365 Budapest, Pf. 678.

Telefonszám: +361 428 1574, + 36 1 428 1306

E-mail: mfb@mfb.hu, ugyfelszolgalat@mfb.hu

3. Tulajdonosként a Regionális Fejlesztési Holding Zrt.:

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044294

Telefonszám: +361-600-650

Telefax: +361-600-6510

E-mail: rfh@rfh.hu

A Társaság tisztségviselői

Felügyelőbizottság

dr. Láng Géza Károly – FB elnök

dr. Bánkuti Beáta – FB tag

dr. Gulyás Gergő – FB tag

A Társaság vezetői

dr. Koszmáli József vezérigazgató

Vezető tisztségviselő elérhetősége

Telefon: +361-798-2670

Telefax: +361-784-5652

E-mail: corvinus@corvinus.hu

Vezető munkatársai

Kistakács Tünde gazdasági vezető

dr. Keresztes-Nagy Orsolya befektetési és vagyongazdálkodási vezető