Közérdekű adatok

Közérdekű adatok egységes szerkezetben

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. a 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbi információkat közli.

Alapszabály

Alapszabály (PDF) (közzétéve: 2022.08.22.)

Letöltés

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat (PDF) (közzétéve: 2021.01.14.)

Letöltés

Szervezeti ábra (PDF)

Letöltés

Adatvédelmi- és Közérdekű adatok Nyilvánosságra hozataláról Szóló Szabályzat

Adatvédelmi- és Közérdekű adatok Nyilvánosságra hozataláról Szóló Szabályzat (PDF) (közzétéve: 2021.02.10.)

Letöltés

Letöltés

 

Gazdálkodásra vonatkozó adatok

A szervezetnél foglalkoztatottak létszáma: 6 fő 2022. július 1-i állapot szerint.

Beszámolók

Számviteli beszámolók:

2010. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2010. évi Kiegészítő melléklet (PDF)

Letöltés

2011. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2011. évi Kiegészítő melléklet (PDF)

Letöltés

2012. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2013. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2014. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2015. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2016. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

Tájékoztatás a 2009. CXXII. törvény – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről – előírásainak megfelelően

2017. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2018. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2019. évi Éves beszámoló (PDF) (közzétéve: 2020.10.06.)

Letöltés

2019. évi Éves konszolidált beszámoló (PDF) (közzétéve: 2020.10.06.)

Letöltés

2020. évi Éves konszolidált beszámoló (PDF) (közzétéve: 2021.07.02.)

Letöltés

2021. évi Éves beszámoló (PDF) (közzétéve: 2022.06.14.)

Letöltés

5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések (PDF)

Letöltés

Közbeszerzések 

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. szeptember 21-én törlésre került a közbeszerzési ajánlatkérők köréből, így a jövőben közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett.

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. CXXII. törvény alapján

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló munkaszerződés alapján a Társaság munkavállalóira irányadó végkielégítés mértéke és a felmondási idő időtartamának meghatározása tekintetében:

  • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben;
  • a vezető tisztségviselő vonatkozásában a Közgyűlés 2/2016 (I.28.) számú határozatával jóváhagyott, 2016. január 1-én hatályba léptetett módosított Javadalmazási Szabályzat
  • a vezérigazgatón kívüli munkavállalók tekintetében 2018. május 31-én módosított Egyes vezető munkavállalók és nem vezető munkavállalók javadalmazásának módjáról és mértékéről” elnevezésű szabályzat rendelkezési irányadók.
  •  

A Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazása:

  • a Közgyűlés 2/2016 (I.28.) számú határozatával jóváhagyott, 2016. január 1-én hatályba léptetett módosított Javadalmazási Szabályzat,
  • a 2018. május 31-én módosított Egyes vezető munkavállalók és nem vezető munkavállalók javadalmazásának módjáról és mértékéről” elnevezésű szabályzat, valamint
  • a Felügyelőbizottság 12/2017 (XI.21.) számú határozatával jóváhagyott, 2017. november 23-án hatályba léptetett Juttatási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.

A Társaság vezető tisztségviselői legfeljebb 1 éves időtartamra köthetnek az Mt. 228. § szerinti megállapodást, amelynek ellenértéke nem haladhatja meg a megállapodás időtartamának megfelelő időtartamra járó távolléti díj 50%-át.

Végkielégítés, felmondás (PDF)

Letöltés

Kereseti adatok

A Corvinus Zrt. tisztségviselőinek, vezetőinek és beosztott alkalmazottainak kereseti adatai

2022. évi kereseti adatok (PDF) (közzétéve: 2022.08.26.)

Letöltés

2021. évi kereseti adatok (PDF) (közzétéve: 2021.02.10.)

Letöltés

2019. évi kereseti adatok (PDF)

Letöltés

Corvinus Zrt. részvétellével működő gazdálkodó szervezetek

Szervezetek megnevezése (PDF)

Letöltés

Állami Számvevőszék

Jelentés (PDF)

Letöltés

Jelentés ellenőrzésről (PDF) (közzétéve: 2021.12.15.)

Letöltés

NAV

Vizsgálat (PDF)

Letöltés