Közérdekű adatok

Közérdekű adatok egységes szerkezetben

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. a 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbi információkat közli.

Alapszabály

Alapszabály (PDF) (közzétéve: 2023.08.23.)

Letöltés

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat (PDF) (közzétéve: 2023.05.24.)

Letöltés

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, valamint a Corvinus Zrt. közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló szabályzata

A Corvinus Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata (PDF) (közzétéve: 2021.02.10.)

Letöltés

A Corvinus Zrt. közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló szabályzata (PDF) (közzétéve: 2023.03.21.)

Letöltés

 

Gazdálkodásra vonatkozó adatok

A szervezetnél foglalkoztatottak létszáma: 13 fő 2023. augusztus 23-i állapot szerint.

Beszámolók

Számviteli beszámolók:

2012. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2013. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2014. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2015. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2016. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

Tájékoztatás a 2009. CXXII. törvény – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről – előírásainak megfelelően

2017. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2018. évi Éves beszámoló (PDF)

Letöltés

2019. évi Éves beszámoló (PDF) (közzétéve: 2020.10.06.)

Letöltés

2019. évi Éves konszolidált beszámoló (PDF) (közzétéve: 2020.10.06.)

Letöltés

2020. évi Éves konszolidált beszámoló (PDF) (közzétéve: 2021.07.02.)

Letöltés

2021. évi Éves beszámoló (PDF) (közzétéve: 2022.06.14.)

Letöltés

2022. évi Éves beszámoló (PDF) (közzétéve: 2023.06.01.)

Letöltés

2022. évi Kiegészítő melléklet (PDF) (közzétéve: 2023.06.01.)

Letöltés

A Corvinus Zrt. gazdálkodással összefüggő szerződései (PDF) (közzétéve: 2023.07.25.)

Letöltés

Közbeszerzések 

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. szeptember 21-én törlésre került a közbeszerzési ajánlatkérők köréből, így a jövőben közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett.

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. CXXII. törvény alapján

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló munkaszerződés alapján a Társaság alkalmazottai tekintetében:

  • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben;
  • a vezető tisztségviselő, a vezető, a felügyelőbizottság tagjai vonatkozásában a Közgyűlés 19/2020. (IX.29.) számú határozatával jóváhagyott, 2020. szeptember 29-én hatályba léptetett módosított Javadalmazási Szabályzat;
  • a Társaság valamennyi munkavállalója tekintetében a felügyelőbizottság 22/2022.(XI.4.) határozatával előzetesen jóváhagyott, 2022. november 4. naptól hatályos, A szociális, jóléti és jogszabályon alapuló juttatási rendszerről szóló szabályzat kiadásáról szóló 5/2022. számú vezérigazgatói utasítás rendelkezései irányadók.

 

Adatok közzététele a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III./2. pontja, a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) – (2) bekezdése és a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet 3.3/I. pontja szerint

2023. év (PDF) (közzétéve: 2023.08.23.)

Letöltés

2023. év (PDF) (közzétéve: 2023.06.14.) (archív)

Letöltés

A Corvinus Zrt. többségi tulajdonában, illetve közvetlen irányítása alatt álló gazdálkodó szervezetek

Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5. 4. em.
postacím: 1535 Budapest, Pf. 952
telefonszáma: 06 1 200 4800
telefaxszáma: –
elektronikus levélcíme: info@mpb.hu
tevékenységi köre: Nem életbiztosítás; Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége.
együttes képviselőinek neve: Kadocsa Balázs, Péli Árpád Attila, Kenesi János.
részesedés mértéke: 66,925%

Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5. 4. em.
postacím: 1535 Budapest, Pf. 952
telefonszáma: 06 1 200 4800
telefaxszáma: –
elektronikus levélcíme: info@mpb.hu
tevékenységi köre: Életbiztosítás; Nem életbiztosítás; Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége.
együttes képviselőinek neve: Kadocsa Balázs, Péli Árpád Attila, Kenesi János.
részesedés mértéke: 66,925% 

(közzététel időpontja: 2023. június 2.)