Kapcsolat

Központi szám: + 36 1 798-2670

Hivatalos név (teljes név): Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Corvinus Zrt.

A Társaság cégneve és rövidített neve angolul:

Corvinus International Investment Private Limited Company

A Társaság rövidített neve angolul: Corvinus Ltd.

Székhely: 1027 Budapest, VOC irodaház, Kapás utca 6-12 „B” épület II. emelet

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043547.

A honlap URL-je: www.corvinus.hu

Levelezési cím: Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

1027 Budapest, Kapás utca 6-12. szám II. emelet

E-mail: corvinus@corvinus.hu, info@corvinus.hu;

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények írásban történő, cégszerű megkeresés esetén, a belső szabályzatok előírásait figyelembe véve – az illetékes ügyintéző írásban válaszol.

Ügyintéző: dr. Kovács Alexandra

Telefon: +361-798-2670 e-mail: info@corvinus.hu;