Új szlovák infrastrukturális fejlesztési program 2014-2020

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése Szlovákiában újra Észak-Szlovákiában összpontosul

Szlovákia kormánya nyilvánosságra hozta a 2014 – 2020 közötti tervezési időszakban az Integrált Infrastruktúra operatív programban tervezett fejlesztési szándékait. A kormány a következő hét éves tervezési ciklusban kizárólag az északi régiót kívánja fejleszteni mintegy 4,75 milliárd EUR-ból.

Infrastruktúra

Az első nagy csomagra, a közlekedésfejlesztésre fókuszálva mintegy 1,9 milliárd jut közútfejlesztésre, 1,2 milliárd a vasúti infrastruktúra fejlesztésére, 380 millió a tömegközlekedési programokra, 137 millió pedig a vízi közlekedés fejlesztésére. Ennek első tételéből 118 km autópálya és 78 km gyorsforgalmi út megépítésére, valamint 289 km hosszúságú első osztályú útburkolat felújítására kerülhet sor.

A programban meghatározott prioritások szinte kivétel nélkül csupán az ország északi térségét érintik. Tekintsük át: az északi D1-es autópálya befejezése, Zsolna összekötése az északi D3-as autópálya által a cseh-szlovák illetve a lengyel-szlovák országhatárral. Emellett a Pozsony – Zsolna – Magas-Tátra közti, V. számú európai vasúti folyosó további fejlesztése, pályasebességének növelése 160 km/órára, amely újra csak az északi régiót érinti.

A felsorolásból hiányzik a másik, délen húzódó, IV. számú vasúti európai folyosó fejlesztése, továbbá az R7-es déli gyorsforgalmi út építése. Kérdéses, hogy az R2-es déli gyorsforgalmi út Losonc – Rimaszombat – Kassa közötti szakasza, a meglevő szakaszok összekötése, bekerül-e a megvalósításra váró célkitűzések közé. Kérdéses továbbá, hogy a komáromi Duna-híd megépítése bekerül-e a konkrét, megnevezett célkitűzések közé a 2014-2020-as költségvetési időszakban. Amennyiben nem, leszögezhetjük, hogy az Európai Unió most kezdődő hét éves költségvetési és fejlesztési időszakában újra csak az ország északi részében kívánják fejleszteni a közlekedési infrastruktúrát (a megnevezett prioritások csupán ezt a térséget érintik), az ország dél részében élő polgárok javára vajmi kevés beruházás valósulhat meg.