Archive for február 2013

Névváltozás

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Corvinus Zrt. tulajdonosa az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jóváhagyta a Társaság új stratégiáját, mely szerint a jövőben a Corvinus Zrt. határon túli üzleti célú tőkebefektetéseket végez, magyarországi magánbefektetőkkel közösen.

A támogatásközvetítői tevékenység a Kormány határozata értelmében a Bethlen Gábor Alapnak került átadásra.

Az új tevékenységi körhöz igazodva, a Társaság új neve 2012. február 28-i hatállyal:

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Corvinus International Investment Private Limited Company

A Társaság címe, elérhetősége változatlan.

Hirdetmények

2012. december 27. – Tőkeemelés

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) az 5/2012. (XII.27.) számú Közgyűlési határozat alapján 399.700.000,- HUF-al megemelésre került új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, 615.000.000,- HUF-ról 1.014.700.000,- HUF-ra, azaz egymilliárd-tizennégymillió-hétszázezer forintra. A Társaság alaptőkéje 1.014.700.000,- HUF, azaz egymilliárd-tizennégymillió-hétszázezer forint, amely 1.014.700 db 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik. A Társaság minden 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették.

2012. január 25. – Tőkeemelés

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) a 7/2012. (I.25.) számú Közgyűlési határozat alapján 50.000.000,- HUF-al megemelésre került új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, 565.000.000,- HUF-ról 615.000.000,- HUF-ra, azaz hatszáztizenötmillió forintra. A Társaság alaptőkéje 615.000.000,- HUF, azaz ötszázhatvanötmillió forint, amely 615.000 db 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik. A Társaság minden 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették. » Bővebben

Megújítja a fejlesztéspolitikát az Új Széchenyi Terv

Orbán Viktor kormánya útjára indította az Új Széchenyi Tervet, a gazdasági felemelkedés programját. A dokumentum tervezésében az egész ország közreműködött, eredményei is mindnyájunk hasznára válhatnak. Az Új Széchenyi Terv lehetőség arra, hogy megújuljon a magyar gazdaság, és megkezdődjön Magyarország újjáépítése. Lehetőség arra, hogy hazánk újra a régió egyik legfejlettebb államává váljon. Az Új Széchenyi Tervhez köthető remény, lendület, újraindulás nemcsak a kis- és középvállalkozásokat érinti, hanem az állam, a közszféra képviselőit is. A fejlesztéspolitikában bekövetkezett váltás eredménye az lehet, hogy a magyar polgárok ismét jól érzik majd magukat saját országukban.

Az Új Széchenyi Tervben a fejlesztéspolitikai rendszer minden eleme megújul, hogy az a lehető legnagyobb mértékben segítse a pályázni szándékozó vállalkozások életben maradását és gyarapodását. A fejlesztéspolitikai rendszer átalakítása lendületbe hozza a magyar gazdaságot és a hazai vállalkozásokat. A cél az, hogy tíz éven belül mintegy egymillió új munkahely jöhessen létre, és javuljon Magyarország versenyképessége. » Bővebben