Egyéb

Cégalapítás Szlovéniában

Egyéni vállalkozás (e. v.)

A vállalkozó akkor nyer jogképességet, amikor a Szlovén Köztársaság Közjogi Nyilvántartási és Szolgáltatási Ügynökségénél (AJPES) bejegyzik a Szlovén cégjegyzékbe.

A vállalkozás bejegyzése, az adatok módosítása és a tevékenység megszüntetése minőségi digitális tanúsítvánnyal on-line is lehetséges az e-VEM portálon vagy személyesen az ún. VEM (Vse na enem mestu = Mindent egy ponton) egyablakos ügyintézési pontokon.

Az eljárás mindkét esetben azonnal indul és ingyenes.

A bejegyzés után elkezdheti a tevékenységet.

Korlátolt felelősségű társaság (kft.)

Egyszemélyes vagy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítása minőségi digitális tanúsítvánnyal on-line is lehetséges az e-VEM portálon vagy személyesen az ún. VEM egyablakos ügyintézési pontokon. Az eljárás mindkét esetben azonnal indul, az egyszerű eljárás ingyenes. Egyszerű eljárás az, amelyben a tagok a törzstőkét teljes egészében készpénzben fizetik be, a szerződésbe pedig nem foglalnak külön kitételeket. Minden egyéb esetben, tehát ha pl. a tagok külön kitételeket (kiegészítő pontokat) kívánnak az alapító okiratba vagy a társasági szerződésbe foglalni, a cégalapítást közjegyzőnél kell elvégezni.

Közkereseti társaság (kkt.)

Az alapítási eljárást közjegyzőnél kell kezdeményezni, aki elkészíti a cégbírósági bejegyzéshez szükséges okiratokat (társasági szerződés). A közjegyző elektronikus formában készíti el és terjeszti be a cégbírósági bejegyzéshez szükséges kérelmet, amelyhez csatolja a mellékleteket. A bejegyzési kérelmet a cégbíróság bírálja el. A cégbíróság bejegyzéssel kapcsolatos határozatát és az eljárással összefüggő egyéb határozatokat a közjegyzőnek kézbesítik.

Betéti társaság (bt.)

Az alapítási eljárást közjegyzőnél kell elindítani, aki a rendelkezésre bocsátott adatok alapján elkészíti a szükséges okiratokat, amelyek megfogalmazásánál és aláírásához az alapítók, illetve meghatalmazottak személyes jelenléte szükséges.

A közjegyző elektronikus formában készíti el és terjeszti be a cégbírósági bejegyzéshez szükséges kérelmet, amelyhez csatolja a mellékleteket. A bejegyzési kérelmet a cégbíróság bírálja el. A cégbíróság bejegyzéssel kapcsolatos határozatát és az eljárással összefüggő egyéb határozatokat a közjegyzőnek kézbesítik.

Külföldi vállalkozás:

   • külföldi vállalkozás leányvállalatának bejegyzése közjegyző közreműködésével történik,
   • a leányvállalatot be kell jegyezni a cégbírósági jegyzékbe, habár nem jogi személy,
   • a leányvállalat bejegyzésekor be kell nyújtani: az anyavállalat cégnyilvántartási kivonatát (a kivonatot hiteles (törvényszéki) fordítóval szlovén nyelvre kell fordíttatni),
   • a leányvállalat a cégbejegyzés után elkezdheti tevékenységét,
   • a tevékenység megkezdése előtt a külföldi vállalkozásnak adószámot kell igényelnie.

Forrás: muravidek.net

 

Vállalkozás, cégalapítás Ausztriában!

Ausztria jó piacot jelenthet azoknak, akik a földrajzi közelség miatt úgy gondolják, hogy a határon átnyúlva szolgáltatóként, vállalkozóként próbálnak megjelenni a piacon, másrészt pedig azoknak, akik a vállalkozásukat kívánják áthelyezni, esetleg Ausztriában bővíteni.

Főképp mely ágazatok próbálkoznak?

Ausztria egy letisztult piac, ám ha megtaláljuk a megfelelő piaci rést, akkor van esélyünk az állandó ausztriai munkára, illetve piacra. Volt, akinek ez prémium borokkal sikerült, mert talált olyan partnereket – a gasztronómiában -, ahol volt kereslet a termékeire. Érdemes kiemelni az építőipart is, ahol számos munka várja az ausztriai vállalkozásban gondolkodókat: a családi ház kifestésétől, egy szálloda teljes rekonstrukciójáig szinte a teljes paletta elérhető. Sokan vállalkoznak a turizmus területén is. Sok sikeres vállalkozó egy idő után eljut az ausztriai cégalapítás gondolatához is. Azonban elmondható, hogy a cégalapítás Ausztriában nem olyan egyszerű és gyors, mint Magyarországon: összességében több hónap is eltelhet, amíg elindulhat egy vállalkozás elindul, és a költségek is nagyságrendekkel magasabbak.

Társasági formák

Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat.

 • Betéti Társaság – Kommanditgesellschaft / KG
 • Közkereseti Társaság – Offene Handelsgesellschaft / OHG
 • Korlátolt Felelősségű Társaság – Gesellschaft mit beschränkter Haftung / GmbH
 • Részvénytársaság – Aktiengesellschaft / AG

Betéti Társaság – Kommanditgesellschaft / KG

Betéti társaság alapításához legalább egy beltag és egy kültag szükséges, akik biztosítják a társaság számára szükséges tőkét. A társasági szerződésnek nincs törvény által meghatározott formája, arról a tagok szabadon rendelkeznek. A vonatkozó törvény a KG esetében nem ír elő minimális tőkenagyságot, kizárólag cégbejegyzési kötelezettséget ír elő. A cégjegyzésre kizárólag a beltag jogosult. A beltag felelőssége korlátlan, a kültagok pedig csak a befektetett tőke nagyságáig tartoznak felelősséggel.

Korlátolt Felelősségű Társaság – Gesellschaft mit beschränkter Haftung / GmbH

A GmbH jogi személynek minősül. Tagjai csak a vagyoni hozzájárulásuk erejéig tartoznak felelősséggel a társaság kötelezettségeiért. A társaság alapítója bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy lehet. A társasági szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. GmbH. kizárólag ausztriai székhellyel alapítható. A vonatkozó szabályozás szerinti minimális törzstőke 35.000 €. A társaságnak a tagok kijelölése alapján egy vagy több ügyvezetője is lehet, amelynek tényét közjegyzői okiratba foglalni szükséges. A tagok határozatával az ügyvezető bármikor visszahívható. A céget az ügyvezetők képviselik kivéve, ha a társasági szerződés vagy a tagok határozata máshogy nem rendelkezik.

Részvénytársaság – Aktiengesellschaft / AG

A részvénytársaság alaptőkéje, részvényekből tevődik össze. A részvényesek a társaság kötelezettségeiért csak az általuk birtokolt részvények értékéig felelnek. A törvényben meghatározott alaptőke minimális összege 70.000 €. A részvénytársaság alapítója lehet természetes és jogi személy is. A társaság legfőbb döntéshozó testülete a taggyűlés. A társaság képviseletére az igazgatóság jogosult.

Költségek:

Általánosságban elmondható, hogy Ausztriában a cégalapítás költségei magasabbak, mint Magyarországon. A társasági szerződés elkészítése körülbelül 2000 euróba, a további szükséges okiratok (ügyvezető igazgató szerződése, aláírási címpéldány, taggyűlési határozat) még megközelítőleg 500 euróba kerülnek. A cégalapítással kapcsolatban további költségek az alábbiak lehetnek, amelyek mértéke változó:

   • ügyvédi költség
   • közjegyzői díj
   • hatósági illetékek
   • bérleti szerződések után fizetett illetékek, ingatlanközvetítő díja
   • könyvelési költségek

Cégalapításhoz szükséges dokumentumok:

   • Útlevél, Személyi igazolvány
   • Születési anyakönyvi kivonat
   • Bizonyítványok
   • Lakcímbejelentés
   • Magyar céges papírok
   • Meghatalmazás
   • Ajánlólevél
   • Hatósági engedélyek

Cégalapításhoz szükséges még:

   • Cégszékhely
   • Bérleti szerződés
   • Működési engedély

Adók

   • Társasági adó: 25%
   • Áfa: 20% (ill. 10%- vonat, újság, könyvek, élelmiszer, stb.)
   • Minimumadó: 500€
   • Osztalékadó: 25%
   • Iparűzési adó: nincs
   • Egyszerűsített könyvelés: 700.000€-ig
   • Kisvállalkozók: 30.000€ (adó nélkül)
   • Minimumbér törvénye
   • 13. ill. 14. havi bérfizetési kötelezettség

Forrás: napi.hu; hvg.hu; erky.at