Hírek

Új szolgáltatás csomag a határ menti kisvállalkozások részére

A magyarországi Információs Társadalomért Alapítvány és a szlovákiai Szövetség a Közös Célokért társulás szeptember 19-én Komlóskán, szeptember 26-án pedig Révkomáromban mutatja be közös, az EU által támogatott pályázatának eredményeit.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2012. október 1-jén kezdődött és 2013. szeptember 30-án fejeződik be az Információs Társadalomért Alapítvány (HU) és a Szövetség a Közös Célokért (SK) „Közösen közös nyelven – Spoločne spoločnou rečou” című közös pályázatának megvalósítása.

A program célja a határ menti kis- és középvállalkozások támogatása ingyenes szolgáltatás csomaggal és információ-rendszerrel, amely segítségükre lehet vállalkozásuk fejlesztésében. » Bővebben

Névváltozás

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Corvinus Zrt. tulajdonosa az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jóváhagyta a Társaság új stratégiáját, mely szerint a jövőben a Corvinus Zrt. határon túli üzleti célú tőkebefektetéseket végez, magyarországi magánbefektetőkkel közösen.

A támogatásközvetítői tevékenység a Kormány határozata értelmében a Bethlen Gábor Alapnak került átadásra.

Az új tevékenységi körhöz igazodva, a Társaság új neve 2012. február 28-i hatállyal:

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Corvinus International Investment Private Limited Company

A Társaság címe, elérhetősége változatlan.

Hirdetmények

2012. december 27. – Tőkeemelés

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) az 5/2012. (XII.27.) számú Közgyűlési határozat alapján 399.700.000,- HUF-al megemelésre került új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, 615.000.000,- HUF-ról 1.014.700.000,- HUF-ra, azaz egymilliárd-tizennégymillió-hétszázezer forintra. A Társaság alaptőkéje 1.014.700.000,- HUF, azaz egymilliárd-tizennégymillió-hétszázezer forint, amely 1.014.700 db 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik. A Társaság minden 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették.

2012. január 25. – Tőkeemelés

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) a 7/2012. (I.25.) számú Közgyűlési határozat alapján 50.000.000,- HUF-al megemelésre került új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, 565.000.000,- HUF-ról 615.000.000,- HUF-ra, azaz hatszáztizenötmillió forintra. A Társaság alaptőkéje 615.000.000,- HUF, azaz ötszázhatvanötmillió forint, amely 615.000 db 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik. A Társaság minden 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették. » Bővebben

Pages:« Prev1234567891011Next »